• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 02/2020

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 2/2020 như sau:

  TT Khóa Số học sinh Ngày thi tốt nghiệp Ngày

  tổng ôn

  Ngày 

  sát hạch

  1 B2-K216 190 14/01/2020 07,08,09,10 11/02/2020
  2 C-K131 56
  3 B2-K217 190 12/02/2020 14,15,16,17 18/02/2020
  4 C-K132 56
  5 B1-K25-TĐ 40
  6 A1-K02-2020 150 22 23/02/2020
  7 B1-K26-TĐ 40 20/02/2020 24,25,26,27 28/02/2020
  8 C-K133 56
  9 B2-K218 185
  10 T36 228 21, 22, 23 24/2/2020