• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 02/2018

  Trường TCN Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 02/2018 như sau:
  TT
  Khóa
  Hạng GPLX
  Số học sinh
  Ngày thi KTKH
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1
  C-K90
  C
  80
  01/02/2018
  03, 04, 05
  06/02/2018
  2
  B2-K175
  B2
  200
  3
  A1-K02-2018
  A1
  150
  25/02/2018