• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 01/2022

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 01/2022 như sau:
  TT
  Khóa
  Số học sinh
  Ngày thi tốt nghiệp
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  Ghi chú
  1
  B11-K68
  50
  31/12/2021
  01,02,03,04
  05/01/2022
   
  2
  B2-K256
  155
   
  3
  B2-K256A
  100
   
  4
  NC-K49
  15
   
  5
  A1-K01-2022
  300
  07
  08/01/2022
   
  6
  Thi lại các khóa
  300
  11,12,13
  14/01/2022
  7
  C-K169
  48
  15/01/2022
  16,17,18
  19/01/2022
  8
  B11-K69
  50
  9
  C-K170
  48
  10
  C-K171
  40
  11
  B2-K257
  190
  26/01/2022
  Sát hạch tháng 02/2022
  12
  B11-K70
  35
  13
  TTĐT lái xe T07
  300
  6,7,8,9
  10/01/2022
   
  14
  TTĐT lái xe T07
  300
  20,21,22
  23/01/2022