• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 01/2020

  Trường TC Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 1/2020 như sau:

  TT Khóa Số học sinh Ngày thi tốt nghiệp Ngày

  tổng ôn

  Ngày 

  sát hạch

  1 Vắng thi, thi trượt các khóa 01,02 03/01/2020
  2 B2-K215 190 05/01/2020 06,07,08 09/01/2020
  3 B1-K23-TĐ 45
  4 C-K130 64
  5 B1-K24-TĐ 45
  6 B2-K216 190 14/01/2020 Sát hạch tháng 02/2020
  7 C-K131 56