• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 01/2018

  Trường TCN Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 01/2018 như sau:

  TT Khóa Hạng GPLX Số học sinh Ngày thi KTKH Ngày

  tổng ôn

  Ngày 

  sát hạch

  1 NC-K30 C 13 22/12/2017 01,02,03 04/01/2018
  2 C-K88 C 88
  3 B2-K173 B2 200
  4 A1-K01-2018 A 200   14/01/2018
  5 C-K89 C 80 17/01/2018 21,22,23 24/01/2018
  6 B2-K174 B2 200
  7 D,E-K39 D,E 34 23/01/2018 29,30 31/01/2018
  8 B1-K03-TĐ B1 21
  9 T36 B,C 220 10,11,12 13/01/2018