• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Lịch thi

  Lịch thi tháng 01/2017

  Trường TCN Thuận Thành thông báo lịch thi tháng 01/2017 như sau:
  TT
  Khóa
  Hạng GPLX
  Số học sinh
  Ngày KTKTKH
  Ngày
  tổng ôn
  Ngày 
  sát hạch
  1
  B2-K153
  B2
  250
  25/12/2016
  03,04,05,06
  06, 07/01/2017
  2
  B2-K154
  B2
  181
  10/01/2017
  12,13,14
  15/01/2017