• hotro@thuanthanh.edu.vn

  • 02223.798.298

  • Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Thuận Thành

    Trường Trung cấp Thuận Thành được thành lập theo Quyết định số Trường Trung cấp Thuận Thành được thành lập theo Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 22 tháng 03 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh hóa. Trên cơ sở nâng cấp Trường dạy nghề Kỹ thuật nghiệp vụ GTVT Bắc Ninh