• hotro@thuanthanh.edu.vn

 • 02223.798.298

 • Thông tin bổ ích

  Thời Hạn Đổi GPLX Cũ Sang GPLX Mới Bằng Thẻ Vật Liệu PET

  Lộ trình cấp đổi GPLX mới có thời hạn như sau:

  •  Giấy phép lái xe ô tô: chuyển đổi trước ngày 31.12.2016

  •  Giấy phép lái xe hạng A4:  chuyển đổi trước ngày 31.12.2016

  •  Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3), được chi làm 5 loại:

  a) Cấp trước năm 2003: chuyển đổi trước ngày 31.12.2016

  b) Cấp trước năm 2004: chuyển đổi trước ngày 31.12.2017

  c) Cấp trước năm 2007: chuyển đổi trước ngày 31.12.2018

  d) Cấp trước năm 2010: chuyển đổi trước ngày 31.12.2019

  đ) Cấp sau năm 2010: chuyển đổi trước ngày 31.12.2020

  •  Theo quy định trên, chỉ có GPLX ô tô là phải đổi trước ngày 31.12.2016; còn các loại GPLX mô tô thì được đổi theo lộ trình từng năm nêu trên. Việc đổi GPLX này sẽ hoàn tất trước ngày 31.12.2020.