• hotro@thuanthanh.edu.vn

  • 02223.798.298

  • Tài liệu

    Kinh nghiệm thi và học lái xe

    Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB liên tục tuyển sinh các lớp học lái xe hạng B2, hạng C. Thời gian cho 1 khóa đào tạo là 92.5 ngày đối với hạng B2 và 140 ngày đối với hạng C…

    Tải về tại đây !